VETERAN-TOPPEN 2018

Alla utställningar för 2018 är medräknade.

1.  

Chitassens Excellent Filippa

Äg. Ida Jonsson

29 poäng   5 utst
2. 

 

Moonhave Wanna B Cute

Äg. Cinna Nilsson 

28 poäng   5 utst
3. 

 

Taa Palati's Felicitous Choice

 Äg. Niklas Eskång o Therese Kleven 

27 poäng  5 utst
 4.

 

Woolly Wonder's Hollywood Star

Äg. Therese Mannfelt o Kristoffer Avander

 20 poäng  3 utst
5.

 

Pomeroy Silver Jade

Äg. Gun-Lis Ek

17 poäng 3 utst
6.

 

Drakedram The Rose Rolex

Äg. Karina Holgersson

6 poäng 1 utst
6.  

Grandenspitz Millicent

Äg. Rose-Marie Svensson

5 poäng 1 utst