Veteran-toppen 2017

Alla utställningar2017 är medräknade:

1. 

Taa Palati's Felicitous Choice

 Äg. Niklas Eskång o Therese Kleven

32 poäng   5 utst
2. 

Posh Paw's Miss Sunrise

Äg. Natalie Austen Öhrn

29 poäng   5 utst
3. 

Cimarosas Foolish Love

Äg. Kristina Bertilsson 

 28 poäng 5 utst 
4. 

Chitassens Excellent filippa

Äg. Ida Jonsson

19 poäng  5 utst 
5. 

 Pomeroy Silver Jade

 Äg. Gun-Lis Ek

 12 poäng 3 utst 
6.

Mag-Hanter Olympus

Äg. Margareta Gustafsson

5 poäng 1 utst
8.

Fjällsippans Bianca

Äg. Anneli Lundkvist

2 poäng 1 utst