Veteran-toppen 2015

Alla utställningar under 2015 är medräknade. 

1. 

 Pomeroy Silver Jade

 Äg Gun-Lis Ek

28 poäng   5 utst
2.

Cimarosas A new Kind Of Man

Äg. Rose-Marie Svensson

26 poäng 5 utst
3. 

Drakedram From The North

 Äg. Kerstin Löfqvist

 25 poäng  5 utst
4.

Taa Palati's American Hemi

Äg. Aina Heian

20 poäng 2 utst
5. 

 Mag Hanter Olympus

 Äg. Margareta Gustafsson

 15 poäng  3 utst
6.

Grandenspitz Tuva Li

Äg Rose-Marie Svensson

5 poäng 1 utst
6..

Isfälts Heart Of Fire

Äg. Caroline Ekman

5 poäng 1 utst
6.

Piccolo Pom's Trace of An Angel

Äg. Kate Bergh

5 poäng 

1 utst
 9.

 Cimarosas Black Magic Woman

Äg. Maria Silén

3 poäng  1 utst