Regler för Veteran-Toppen 2021

Alla hundar som är utställda i Veteranklass deltager 

Den som inte vill var med meddelar detta till Svenska Pomeranian Klubben

Veteran -toppen baseras på de officiella resultaten från SKK

 Poängen räknas på 5 resultat från Ras-ringen samt alla placeringar från BIS finalerna oavsett antalet utställningar

 Endast officiella utställningar räknas

Pomeranian klubbens officiella rasspecialer ingår ej i Veteran -toppen.

 Alla ägare till hunden måste vara medlemmar i Svenska Pomeranian klubben för 2018 och medlemsavgiften måste vara inbetald innan utställningen för att poängen skall tas med.


Om din hund placerar sig i Veteranklass gäller föjande:

5 poäng till Bästa Veteran (BIR-veteran) i Ras-ringen

3 poäng till 2:a Bästa Veteran (BIM-Veteran) i Ras-ringen'

2 poäng övriga veteraner med excellent

1 poäng för varje besegrad hund (Veteran) i rasbedömningen

Vid BIM-placering räknas endast hundar av det egna könet som besegrade

Endast deltagande hundar räkna

Placerad  på SSUK´s utställningar                 Placerad på SKK's utställningar

         i BIS-Veteran ringen                                      i BIS-Veteran ringen

          4 poäng till 1:an                                             6 poäng till 1:an

          3 poäng till 2:an                                             5 poäng till 2:an

          2 poäng till 3:a                                               4 poäng till 3:an

          1 poäng till 4:an                                             3 poäng till 4:an