Här kan du hitta väntande kullar.

Kullen finns kvar här 2 veckor efter beräknad födsel.

Det åvilar köparen att själv kontrollera alla papper på den ev valpen

 

 

Kull beräknas födas  
Far:  
Patella status:  
Utställningsmeriter:  
Övriga merier:  
Mor:  
Patella status:  
Utställningsmeriter:  
Övriga meriter:  
Kennel:  
Uppfödare:  
Län:  
Email:  
Hemsida:

 

Telefon:  

 

       

 Inkom