Årets RallyPom

 

Statuter för Årets LydnadsPom, Årets AgilityPom och Årets RallyPom.

1 §

Tävlingen om titeln Årets LydnadsPom, Årets AgilityPom och Årets RallyPom är öppen för alla klubbens medlemmar och pågår under ett kalenderår.

2 §

Ett ekipage består av en förare som är medlem i Svenska Pomeranianklubben under tävlingsåret, samt en hund som är registrerad i SKK. En förare kan tävla med fler än en hund förutsatt att hunden är SKK-registrerad. Poängen räknas för varje hund för sig.

3 §

Resultatredovisning ska skickas till Heléna Wallin (zoogarden@telia.com) senast 30 dagar före årsmötet.

4 §

Klubben ställer upp med 6 priser, placering 1-3 i lydnad, Rallylydnad respektive Agility. Ekipaget får behålla priset.

5 §

Priserna delas ut på årsmötet till de medlemmar, i fallande ordning, som sammanlagt under året har högst poäng. Vid lika poäng koras två vinnare.

6 §

Dessa regler börjar gälla från och med 2012-02-08 och för resultat från tävlingsåret.

Reglerna kan endast revideras av Svenska Pomeranianklubbens styrelse.

 
 

Priset tilldelas det ekipage som under ett kalenderår samlat högst poäng på officiella rallylydnadstävlingar arrangerade enligt SBK:s/SKK:s regler.

Medlemskap i Svenska pomeranianklubben är ett krav.

Priset består av ett Diplom och en placeringsrosett.

Resultat från max 5 valfria tävlingar under året får skickas in.

Poängen räknas enligt följande:

 

Nybörjarklass: slutpoängen från tävlingen

Fortsättningsklass: slutpoängen + 5 poäng

Avancerad klass: slutpoängen + 10 poäng.

Mästarklass: slutpoängen + 15 poäng.

Start i SM i rallylydnad: slutpoängen + 20 poäng

Erövrat Rallylydnadsdiplom ger + 6 poäng