Tidningen nr 1 2020 tryckning A-24

 

 

Jubileums Boken

för åren 2015-2019

Boken innehåller bl a:

Annonser.

Alla Svenska Champions under åren fr o m 2015 t om 2015.

  Varje hund presenteras med namn, titlar, bild, stamtavla, ägare och uppfödares namn. 

 Alla BIS-placerade Pommar från klubbens specialer för åren 2010 - 2014.

Alla BIS-1 och BIS-2 placerade valpar från specialerna

Från Pom-toppen kommer de 10 först placerade Pommarna att presenteras.

Boken innehåller också intressanta artiklar och mycket mer rörande alla de 30 åren.