19 dec 2018                           

SKKs uppfödar- och kennelkonsulentkommitté, UKK, uppmärksammade på sitt senaste möte att det inkommit registreringsansökningar för valpar födda i Serbien. Valparna har pass utfärdade i EU-land och uppfyller villkoren för införsel från EU-land men inte från Serbien, som enligt Jordbruksverket är ett så kallat icke listat land utanför EU.

Det aktuella fallet som UKK hade på sitt bord gällde en valp som var född och registrerad i Serbien men som hade ett EU-pass utfärdat i Bulgarien. I och med att hunden är född i Serbien gäller strängare införselregler, framför allt vad gäller rabiesvaccineringen där ett blodprov ska tas för att testa att det finns antikroppar. UKK diskuterade ärendet ingående då spridning av rabies till Sverige skulle få mycket stora konsekvenser för såväl människor som hundar.

UKK konstaterade att det är varje medlems ansvar att se till att hundar förs in i landet i enlighet med gällande lagstiftning. Det är därför viktgt att du som tänker föra in en hund till Sverige noga kontrollerar att alla införselkrav är uppfyllda och att hunden verkligen får föras in och inte bara nöjer dig med att hunden har ett EU-pass. UKK beslutade att hundar som inte uppfyller gällande krav för införsel som regel ska nekas