Här kan du beställa artiklar från

Pomeranian Klubbens Pom-shop.

Beställning görs till: Anneli Lundkvist.

Tel. 0733-91 03 93 eller via mail: anneli@morninggifts.se  

Portokostnad tillkommer.