VALBEREDNING


Sammankallande 

Rita Olofsson

info@drakedram.com

0122-305 38


Therese Kleven

skrulla81@hotmail.com


Mim Malmström Persson

mim@trshipping.se