VALBEREDNING


Sammankallande 

Karin Björk   

helimaza@gmail.com

0158-332 74


Rita Olofsson

info@drakedram.com

0122-305 38


Therese Kleven

skrulla81@hotmail.com

070-7581116