VETERAN-TOPPEN 2018

Följande  utställningar är medräknade: Göteborg dag 2, Sundsvall, Västerås, Hässleholm, Gimo och Norrköping

 1.

TINY WINNE ODD MOLLY

ÄG. LARA ETTWEIN

 11 poäng  2 utst
 2.

CHITASSENS JUMPING ZELDA

ÄG. IDA JONSSON

 10 poäng  2 utst
3. 

WOOLLY WONDER´S HOLLYWODD STAR

ÄG. THERESE MANNFELT o KRISTOFFER AVANDER

8 POÄNG 1 UTST
4. 

CHITASSENS EXCELLENT FILIPPA

ÄG. IDA JONSSON

2 POÄNG 1 UTST
4.

TAA PALATI'S FELICITOUS CHOICE

ÄG. THERESE KLEVEN 

2 POÄNG 1 UTST