VETERAN-TOPPEN 2018

Följande utställningar är medräknade:

Alla utställingar för 2018 utom, Sundsvall SSUK, Växjö och Stockholm

1. 

Moonhave Wanna B Cute

Äg. Cinna Nilsson 

28 poäng   5 utst
2. 

Taa Palati's Felicitous Choice

 Äg. Niklas Eskång o Therese Kleven 

27 poäng  5 utst
 3.

Chitassens Excellent Filippa

Äg. Ida Jonsson

22 poäng   5 utst
 4.

Woolly Wonder's Hollywood Star

Äg. Therese Mannfelt o Kristoffer Avander

 20 poäng  3 utst
5.

Pomeroy Silver Jade

Äg. Gun-Lis Ek

17 poäng 3 utst