Styrelse 2017

ORDFÖRANDE

Fredrik Nilsson
ordforande@pomeranianklubben.se 
Trädgårdsgatan 16, 275 32 Sjöbo
0416-51 10 02

SEKRETERARE

Kristina Bertilsson
sekreterare@pomeranianklubben.se
Laggarbo 4,  777 93 söderbärke

070-792 23 28

KASSÖR

Anneli Lundkvist
kassor@pomeranianklubben.se
Allévägen 10 A, 744 51 Morgongåva

073-391 03 93

VICE ORDFÖRANDE

Elisabeth Spillman Åkerlund
viceordforande@pomeranianklubben.se
Kinsta Kvarn, sevalla, 725 95 Västerås
021-620 50

LEDAMOT

Rose-Marie Svensson

ledamot@pomeranianklubben.se

Vinnersjövägen 198, 810 40 Hedesunda

0291-700 21

 

SUPPLEANT

Heidi Brännland

suppleant1@pomeranianklubben.se

Hyacintvägen 1, 312 31 Laholm

070-588 13 88

 

SUPPLEANT

Ida Jonsson

suppleant2@pomeranianklubben.se

Östborn 10, 79196 Falun

073-204 26 11