Svenska Pomeranian klubbens

officiella Jubileums-utställning Ras-specialen 2020

är inställd!

Nu samlar vi nya krafter och hälsar alla välkommen till Ras-specialen 2021!