Välkommen till Svenska Pomeranian klubbens

officiella Jubileums-utställning Ras-specialen 2020

Tid: 21 och 22 Maj 2020

Plats: Hässleholmsgården i Hässleholm

 Domare: Julie Sparrow, England

Mer information kommer här och i nästa nummer av Pomklubbens tidning.