Pomklubbens Ras-monter på Stockholms Hundmässa i dec 2019. Från uppbyggnad till klar!