Regler för Pom-Toppen 2019

Alla hundar deltager

 

Den som inte vill var med meddelar detta till Svenska Pomeranian Klubben

Pom-toppen baseras på de officiella resultaten från SKK

 

Poängen räknas på 5 resultat från Ras-ringen samt alla placeringar från grupp- och BIS finalerna oavsett antalet utställningar

 

Endast officiella utställningar räknas

Pomeranian klubbens officiella rasspecialer ingår ej i Pom-toppen.

 

Alla ägare till hunden måste vara medlemmar i Svenska Pomeranian klubben för 2018 och medlemsavgiften måste vara inbetald innan utställningen för att poängen skall tas med.

 

Om din hund placerar sig som BIR eller BIM gäller följande:

 

Valpar räknas ej som besegrade

Endast deltagande antal hundar räknas

 

1 poäng per besegrad hund i rasbedömningen

(Vid BIM-placering räknas endast hundar av det egna könet som besegrade)

 

         SSUK´s utställningar                              SKK´s utställningar

  5 poäng till 1:an i gruppfinalen                     8 poäng till 1:an i gruppfinalen

  4 poäng till 2:an i gruppfinalen                     7 poäng till 2:an i gruppfinalen

  3 poäng till 3:an i gruppfinalen                     6 poäng till 3:an i gruppfinalen

  2 poäng till 4:an i gruppfinalen                     5 poäng till 4:an i gruppfinalen

 

BIS-finalen på SKK´s utställningar

5 poäng till 1:an i BIS-finalen

4 poäng till 2:an i BIS-finalen

3 poäng till 3:an i BIS-finalen

2 poäng till 4:an i BIS-finalen