Svenska Pomeranian Klubbens ordinarie Årsmöte

avhölls Lördagen den 1 april 2017 på

Scandic Hotell , Upplands Väsby