Kallelse till Svenska Pomeranian Klubbens ordinarie Årsmöte

 Dag: Torsdagen den 30 Maj 2019

 Tid: Kl 17.00

 Plats: Villa Björkhagen i Jönköping

 Förslag i form av motioner till årsmötet skall vara styrelsen

tillhanda senast 14 dagar före årsmötet.

 Motioner sändes till: Svenska Pomeranian Klubben

c/o Kristina Bertilsson, Laggarbo 4, 77793 Söderbärke

Välkomna!